Pirmą kartą Lietuvoje bus įteikti apdovanojimai „Auksinis Feniksas“

Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos 10-mečio proga pirmą kartą Lietuvoje bus įteikti apdovanojimai „Auksinis Feniksas“.

Viena didžiausių šalies kultūros bendruomenių – Lietuvos kultūros centrų asociacija, savo gretose vienijanti 139 kultūros centrus ir jų filialus, atstovaujanti daugiau nei 4000 darbuotojų, bei daugiau nei 70 tūkstančių kultūros savanorių švenčia savo veiklos dešimtmetį. Kultūros centrų asociacija aktyviai veikia šalies kultūros, meno kūrimo ir sklaidos, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo plėtros, įstatyminės bazės reglamentuojančios kultūros sritį gerinimo, žogiškųjų išteklių ir kultūrinių paslaugų konkurencingumo didinimo, kultūrinės edukacijos, šalies kultūros politikos formavimo ir kituose svarbiuose valstybės gerovės kūrimo procesuose.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė Žibutė Šilingienė pasakoja, kad „nuo 2005 m. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. Narystė asociacijoje suteikia didesnes galimybes bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos kultūros centrais, dalyvauti asociacijos rengiamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Asociacijoje aptariame kultūros centrų problemas, diskutuojame ir teikiame pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl kultūros centrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

Lietuvos kultūros centų asociacija šių metų lapkričio 28-ąją švenčia savo veiklos 10-metį. Lietuvos kultūros centrai visus lapkričio mėnesį vykstančius renginius skiria šiam asociacijai reikšmingam įvykiui pažymėti. Prie iniciatyvos: „Lietuvos kultūros centrų asociacijai – 10 metų, daugiau nei 10 tūkstančių veiklų kultūros centruose visoje Lietuvoje, ateikite ir tapkite  kūrybinio veiksmo dalimi“ prisideda ir Kazlų Rūdos kultūros centras ir visus savivaldybės žmones kviečia į lapkričio mėnesį vykstančius renginius. Lietuvos kultūros centrų asociacijos 10-mečio paminėjimas lapkričio 28 d. Vilniaus Rotušėje bus tikrai neeilinis įvykis visai Lietuvos kultūros bendruomenei.“

Visą lapkričio mėnesį visuose šalies kultūros centruose vyksta daugiau nei 10 tūkstančių įvairių kultūrinių veiklų skirtų Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos dešimtmečiui, kurios kviečia bendruomenių narius dar aktyviau įsilieti į kūrybos ir savirealizacijos procesus. . Pagrindiniai renginiai skirti šiam reikšmingam jubiliejui paminėti vyks lapkričio 28 dieną Vilniaus rotušėje. Šventiniai renginiai prasidės 10 val. konferencija „Kultūros centrų strategija 2012-2032“. Konferencijoje pagrindinius pranešimus skaitys Respublikos prezidentės patarėja Rūta Kačkutė, LR Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis. Konferencijoje bus priimta rezoliucija numatanti šalies kultūros centrų strategines gaires iki 2032 metų, bei kelianti svarbiausius uždavinius naujiesiems šalies politikams ir vyriausybės nariams.

Po konferencijos 15 val. vyks iškilminga Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ įteikimo ceremonija. Pirmą kartą Lietuvoje bus įteiktos penkios apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ nominacijos geriausiam metų kultūros rėmėjui, politikui, kultūros centro partneriui, kultūros ir meno kūrėjui bei kultūros centro vadovui. Nominacijoms gauti pasiūlyta daugiau nei 43 pretendentai, kurių tarpe rajono merai, LR Seimo nariai, pramonės,  verslo ir  visuomeninės organizacijos, dailininkai ir kiti puikūs kultūros kūrėjai bei vadybininkai. „Auksinis Feniksas“ tai didžiausias ir reikšmingiausias Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimas, kurio įteikimo ceremoniją praturtins menininkai: aktorė Dalia Michelevičiūtė, trimitininkas Valerijus Ramoška, choras „Ave Vita“ ir kiti.

Vilniaus rotušėje šventinius renginius skirtus Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos 10-mečiui 16 val. vainikuos Lietuvos nacionalinės premijos laureato Čiurlionio kvarteto ir akordeonisto Martyno Levickio koncertas.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos informacija

  
Jūsų komentaras

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

KAZLURUDA.INFO – naujienos, įvykiai ir aktualijos © 2021 Visos teisės saugomos

WEB sprendimas: BEON

TVS: WordPress