2013/11/26

Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius susitiko su Gruzijos vietos savivaldos atstovais

Praeitą savaitę Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius kartu su Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) delegacijos nariais lankėsi Gruzijoje. Trijų dienų viešnagės metu meras V. Kanevičius dalyvavo dvišaliame Lietuvos ir Gruzijos vietos savivaldos atstovų…

Antanave vyko paramos koncertas

Jau dvyliktąjį kartą Antanave buvo organizuojama paramos akcija, skirta onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams paremti. Antanavo koplyčioje Pilviškių parapijos klebonas Algirdas Žukauskas aukojo Šv. Mišias už sergančius vaikus bei jų šeimas prašant Dievo jiems…

Aš ir blaivybė mano aplinkoje

2013 m. lapkričio 23 d., Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje įvyko pirmoji projekto “Blaivi tauta – laisva tauta”  konferencija “Aš ir blaivybė mano aplinkoje”. Įžanginėje konferencijos dalyje garbingi svečiai tarė sveikinamąjį žodį. Kunigas Ignas…

Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams

2013 m. lapkričio 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje buvo patvirtintas Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams. Įgyvendinant Plane numatytas priemones bus siekiama, kad Marijampolės regionas 2020 metais…

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas

Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą. Valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama gyventojams, kad jie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas ar ginčijamas teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės…

KAZLURUDA.INFO – naujienos, įvykiai ir aktualijos © 2021 Visos teisės saugomos

WEB sprendimas: BEON

TVS: WordPress