Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduonia“ šventė 35-metį

Gegužės 17 dienos popietę į savo veiklos 35-mečio šventę Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje rinkosi Kultūros centro folkloro ansamblio „Sūduonia“ dainininkės. Dabar ansamblyje yra 17 dainuojančių, šokančių, pasakojančių moterų.

203

Prieš 35 metus tuometiniame BMDK nuspręsta surengti tarpcechines varžytuves. Atsirado nemažas būrys liaudies dainas, pasakojimus, melodijas mėgstančių moterų bei vyrų. Jų tarpe buvo ir mūsų meras Vytautas Kanevičius, kuris ir dabar groja, dainuoja, pasakoja. Taip ir gimė folkloro ansamblis „Sūduonia“. Jubiliejaus šventėje dalyvavo ne tik žiūrovai, bičiuliai, ansambliečių artimieji, bet ir anksčiau folkloro ansamblio veikloje dalyvavę moterys, vadovai: Jaunius Vylius, Alvytė Pabalienė, kurie pasidalijo prisiminimais, o pirmasis vadovas J. Vylius su Marijampolės kanklininkėmis ir kankliavo, ir dainavo mūsų krašte užrašytas dainas.

Jubiliejinį renginį vedė ansamblietė Birutė Dubininkaitė-Kerušauskienė, žaismingai ir nuotaikingai pristačiusi ir savo koleges, ir sveikintojus. Galybė tų sveikintojų ir buvo: meras Vytautas Kanevičius, pasirėdęs tais rūbais, su kuriais koncertuodavo „Sūduonioje“, ir lietuvišką dainą uždainavo, kurią ir jį, ir visą ansamblį išmokė jo Mama; vicemerė Ramutė Vinikienė atėjo su saldžiomis vaišėmis – grybukais; o kolegos iš Patašinės „Novos“ folkloro ansamblio su vadove Nijole Černevičiene atvyko su lietuviškomis gėrybėmis, vadovės darželio tulpėmis ir jaunaisiais kanklininkais; režisierius iš Vilniaus Julius Dautartas atvežė glėbį vertingų leidinių – knygų; buvusios „sūduoniukės“, dabar – studentės ir grojo, ir dainavo, ir šoko. Visus sujaudino buvusios „sūduoniukės“, dabar Muzikos ir teatro akademijos studentės Verutės bei jos vyro šokis. Jie taip puikiai sušoko, taip sugebėjo persikūnyti, jog, inteligentų žodžiais tariant, buvo patirtas pats tikriausias katarsis. Tačiau bene vertingiausią dovaną, ruošdamasi šventei, parengė Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras ir įteikė direktorė Žibutė Šilingienė – jie atgaivino prieš keletą metų padarytą „Sūduonios“ įrašą (jį įrašė garso operatorius A. Kumetaitis), padaugino ir įteikė CD kiekvienai „Sūduonios“ ansamblio narei. Ši dovana – nevystanti, nepražūvanti – galės džiuginti ir dainininkių, ir jų artimųjų sielas.

Smagiai sukosi rateliai, skambėjo lietuviška daina. Tai buvo įspūdinga šventė, džiugi pačioms ansamblietėms bei tą dieną jų pasirodymą mačiusiems žiūrovams. Sūduonietės buvo pasidabinusios naujais, gražiais tautiniais rūbais, kurių įsigijimu 2011 metais rūpinosi meras Vytautas Kanevičius (skyrė lėšas) ir tuo metu laikinai einanti Kultūros centro direktorės pareigas Austutė Jaseliūnienė. Ji prisipažino, jog visi organizaciniai reikalai ir bendravimas su Vilkaviškio kultūros centre įsikūrusios „Mažosios audimo artelės“ audėjomis atėmė gerą pusmetį laiko. Tačiau ansamblio moterys, be abejo, ir Kultūros centro darbuotojos, dabar džiaugiasi sniego baltumo palaidinėmis, sūduvių raštais išmargintomis spalvingomis prijuostėmis, sijonais.

„Sūduonios“ vadovė Eglė Bernotienė uždegė gerumo židinį, apdovanojo kolektyvo nares. Tad tegul tas židinys negęsta, o buria lietuvių tautos tradicijas puoselėjančius mūsų krašto moteris ir vyrus: protėvių melodijas prisimenančius dainininkus, liaudiško muzikavimo tradicijas gaivinančius muzikantus, šmaikštų žodį valdančius pasakorius. Lietuvio prigimtyje visa tai – teikiantis darną dvasinis penas.

 Etninės kultūros specialistė Vitalija Filipova

  
Jūsų komentaras

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

KAZLURUDA.INFO – naujienos, įvykiai ir aktualijos © 2021 Visos teisės saugomos

WEB sprendimas: BEON

TVS: WordPress