Patvirtintas šių metų savivaldybės biudžetas

Praėjusią savaitę Taryboje patvirtintas šių metų savivaldybės biudžetas. Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos ir asignavimai sudarys daugiau kaip dešimt milijonų eurų. Dar 713,5 tūkst. Eur sutaupyta praėjusiais metais ir didžioji jų dalis bus skirta savivaldybės skoloms sumažinti.

Kazlų Rūdos savivaldybei, lyginant su 2015 metais, šiemet padidinta gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams dėl priimtų teisės aktų – dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo, dėl socialinių darbuotojų, kultūros darbuotojų atlyginimų padidinimo.

2016 metais 47,6 procentus savivaldybės biudžeto pajamų sudarys tikslinės dotacijos: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 838,3 tūkst Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 2837 tūkst. Eur, savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti  – 292,4 tūkst. Eur, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 368 tūkst. Eur, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 457,1 tūkst. Eur.

Kaip ir kasmet, didžiausia biužeto dalis, beveik trys milijonai eurų, bus skirta švietimui. 2016 metams patvirtintas mokinio krepšelis vienam mokiniui sudarys 1014 eurų. Mokinio krepšeliui finansuoti lėšų dydis priklauso nuo mokinių skaičiaus pokyčių. Kazlų Rūdos mokyklose, lyginant mokinių skaičių 2015-09-01 ir 2014-09-01, pagal ugdymo programas pokytis: bendrajame ugdyme sumažėjo 51 mokiniu, priešmokykliniame ugdyme padidėjo 2 vaikais, ikimokykliniame ugdyme vaikų skaičius išliko toks pat.

Nauja yra tai, kad 2015 metais neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms papildomai skyrė mokinio krepšelio lėšas, o 2016 metams – lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti yra įskaičiuotos į 1014 eurų mokinio krepšelį ir sudaro 44 tūkst. Eur.

Šiemet vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirta 457,1 tūkst. Eur.

2016 m. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos, lyginant su 2015 metais, skirta 35,9 tūkst. Eur daugiau: priešgaisrinei tarnybai  dėl MMA padidinimo 13,5 tūkst. Eur ir socialinei sričiai 23 tūkst. Eur (socialinei paramai mokiniams ir socialinių paslaugų teikimui).

Gerų žinių sulaukė Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla – Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybei skyrė 278 tūkst. Eur mokyklos pastato rekonstrukcijos užbaigimui. Džiūgauti gali ir futbolo gerbėjai – miesto gėda tapęs futbolo stadionas šiemet bus modernizuotas. Tam Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrė 90 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybė iš metų pradžios lėšų likučio 2016 metais planuoja grąžinti paskolų, kurių palūkanų norma yra pati aukščiausia. Bankams bus gražinta 120,2 tūkst. Eur, Finansų ministerijai – 442,5 tūkst. Eur.

Pasak biudžeto rengėjų, savivaldybė, grąžindama paskolas nepasibaigus terminui, sutaupys, nes Finansų ministerijai per paskolos grąžinimo laikotarpį (20 metų) būtų sumokama iki 340 tūkst. Eur palūkanų.

Savivaldybės administracija investicinių projektų įgyvendinimui 2015 metų pabaigoje su kredito įstaigomis ir Finansų ministerija buvo pasirašiusi kreditavimo sutarčių už 1856,3 tūkst. Eur. Iki šių metų kovo kovo 31 d. planuojama refinansuoti 1306,1 tūkst. Eur bankų paskolų ir taip per 9 mėnesius sumažinti beveik 8 tūkst. Eur palūkanų.

Didžiausia šių metų biudžeto asignavimų dalis 55,9 procentų, skiriama Poilsiui, kultūrai, švietimui, Sveikatai ir socialinei apsaugai – 17,4 procentų, Ekonomikai, aplinkos apsaugai ir komunaliniam ūkiui – 14,8 procentų.

M. Varaška: „Šiame biudžete – nieko gero“

Vasario 17 d. savivaldybės Tarybos posėdyje tvirtinant šių metų biudžeto projektą, jam pastabų negailėjo opozicijoje esantys liberalsąjūdiečiai ir konservatoriai. Kiek netikėtai prie jų prisijungė valdančiosios daugumos atstovas, socialdemokratas Mantas Varaška, biudžeto rengėjams pažėręs karčių pastabų.

Opozicijos atstovų manymu, biudžete galėtų būti labiau detalizuotos išlaidų eilutės, kuriose būtų nurodyti konkretūs lėšų panaudojimo tikslai. Dabartinė tvarka, pasak politikų, labiau palanki administracijos direktoriui Valdui Kazlui, kuris gali pats spręsti, kiek ir kam lėšų skirti. „Šiais metais siūlėme padidinti savivaldybės gyvenviečių apšvietimui skirtas lėšas bent 10 tūkst. Eurų, tačiau vietoje to sužinojome, kad mažinamas veikiančių lempų skaičius. Žmonės teiraujasi – kodėl tai daroma. Kas tai nusprendė padaryti be Tarybos žinios?“, – piktinosi Kontrolės komiteto pirmininkas Alfonsas Klimas. Į V. Kazlo atsakymą, kad dėl to apsisprendžia seniūnai, V. Klimas replikavo, kad administracijos direktoriui labiau derėtų tokias pasakas sekti lopšelyje-darželyje. Pasak liberalsąjūdiečio, seniūnų savarankiškumas – mitas, nes už juos viską sprendžia savivaldybės administracijos vadovai.

Opozicijos atstovai piktinosi, kad šiemet savivaldybių mokyklų aplinkos gerinimui nenumatyta skirti pinigų, nors metų gale paaiškėja, kad sutaupomos įspūdingos lėšos, tačiau jos neskiriamos gyventojų labui. „Biudžetas skirtas tam, kad būtų efektyviai naudojamas gyventojų poreikiams tenkinti“, – teigė opozicijos lyderis Aidas Vaišnora. Pasak Tarybos nario, opozicija nesižarsto vien tik nepamatuota kritika, tačiau atstovaudama rinkėjus, turėdama jų prašymus, teikia pasiūlymus optimalesniam biudžeto lėšų naudojimui. „Dabartinis biudžeto projektas mums kelia labai daug klausimų – iš kai kurių jo eilučių sunku suprasti, kam bus naudojami pinigai. Skirkime lėšas ten, kur žinome, kad jų konkrečiai reikia“, – savo pasiūlymą teikė A. Vaišnora. Politiko teigimu, absurdiškai atrodo tai, kuomet mokyklų ir kitų biudžetinių įstaigų turtui įsigyti ar pagerinti skiriama vos 0,6 tūkst. Eurų, o savivaldybės administracijai tenka daugiau kaip 33 tūkst. Eurų.

Konservatorių atstovai pasiūlė rasti lėšų lopšelio-darželio „Pušelė“ teritorijai aptverti ir nupirkti mikroautobusą Antanavo pagrindinei mokyklai.

Opozicijos atstovų pasiūlymams posėdžiui pirmininkavęs meras Vytautas Kanevičius liko abejingas ir dėl jų nebuvo pasiūlyta balsuoti. Pasipiktinę tokiu savivaldybės vadovo elgesiu, tarybos nariai ketina jo poelgį svarstyti politikų etikos komisijoje.

Netikėtumu tapo socialdemokrato M. Varaškos kritika valdančiosios daugumos partneriams: „Biudžeto sprendimo projektą palaikysiu ir už jį balsuosiu, bet tai vienintelės geros žinios šiandieną. Toks biudžeto projektas, kurį tenka matyti, yra „žalias“, ir nelabai ką turi bendro su koaliciją sudarančių partijų, konkrečiai socialdemokratų rinkimų programa, nekalbu apie koalicijos programą“. Socialdemokrato teigimu, biudžetas ir toliau yra rengiamas pagal administracijos direktoriaus V. Kazlo suvokimą, kad biudžetas yra vienas ir pinigai vieni. „Deja, taip nėra ir tik laiko klausimas, kada bus kitaip. Aš manau, kad tas laikas greitai ateis, gerbiamas direktoriau“, – V. Kazlui pagrasino M. Varaška. Tarybos nario manymu, iš įvairių šaltinių gaunamos savivaldybės lėšos sumetamos į bendrą katilą, išmaišomos ir skiriamos nebūtinai tiems, kam jų reikia. „Šiame biudžete nėra nieko gero, išskyrus pasenusį požiūrį ir kryžminį subsidijavimą, nuo kurio centrinėje valdžioje mėginama nutolti jau dešimt metų“, – savo pasisakymą užbaigė socialdemokratas.

Tačiau M. Varaškos pasisakymai partiečiams ir koalicijos partneriams įspūdžio nepadarė. 2016 m. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto projektas patvirtintas valdančiosios daugumos balsais, opozicijos atstovams susilaikius arba nuo balsavimo nusišalinus.

„Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

  
 1. Rašo: / Dirbdamas atliekų verslo srityje sukūrė ~5000 pavojingų atliekų surinkimo vietų sistemą. Keliolika jų yra ir Kazlų Rūdoje/.
  Elektroninės įrangos surinkimas yra verslas, iš kurio užsidirba šia veikla užsiimantys asmenys ir bendrovės, t.t. ir Varaška. Tad asmeninę naudą tapatinti su žygdarbiais Kazlų Rūdai vaikiška. Tiesiog rado tuščią nišą verslui. Jei ne EPA (elektronikos platintojų asociacija) ją būtų užėmę kiti. Beje, kodėl EPA nuo p.m. pabaigos Varašką pakeitė L. Ivanausku? Elektroninių atliekų surinkimo vieta – ne žmogaus darbo vieta. Jei EPA Kazlų Rūdoje būtų sukūrusi bent 2-3 konkrečias darbo vietas savivaldybės gyventojams – štai tai būtų pagirtina ir verta pasididžiavimo.
  Šildymo sistemos sutvarkymas į autonominę name, kuriame jo butas – taip pat nuosavo gerbūvio tvarkymas sau ir didelis ačiū keleto kaimynų. Medalius kabinti būtų galima tada, jei Varaška būtų įkūręs ar padėtų įkurti bent vieną bendriją Daukanto, Maironio daugiabučiuose, šimtabutyje.
  O sąskaitos už šildymą dėl Varaškos ir Kazlos važinėjimų į Vilnių tikrai nesumažėjo. Jei iš politikų norite kas nors kuo nors pasididžiuoti ar paliaupsinti draugus – nudirbkite tikrai pagyrimo vertus darbus, kuriuos pajustų daug savivaldybės žmonių.

 2. Jo….. Kazlų Mantuk…oi Diedukui

  Demagogijos viršūnė:

  5. Gavo lėšas KR gimnazijos tvarkymo pabaigimui ir jos stadiono sutvarkymui.
  xa, xa , xa Nejau rado privačius investuotojus?

  3. kartu su J.Kazla po pusės metų darbo sugebėjo pirmą kartą per 5 metus pateikti šildymo kainą, kurioje pirmą kartą nustatytos savivaldybei grąžintinos didelės investicijos (~300.000 Eur per metus).
  O ką tai reiškia?
  gal tai, kad Kazlų Rūdos gyventojai mokės papildomus 300 000 eurų už šildymą, kurie kaip nusidėvėjimo kaštai kaupsis „Litesko“ sąskaitoje?

  2. sugebėjo užtikrinti, jog savivaldybė gaus LVPA likusias lėšas ir 1,7 mln. Eur neguls ant vietos gyventojų pečių;

  Ar tikrai neguls? Bet tam prieštarauja 3 punktas….

 3. Paskaitykit šiandienos delfi pranešimus ir suskaičiuokit, kas ir kokiais metodais, padarė įtaką dabartinės daugumos susiformavimui.

 4. Sveiki. Neturiu problemu prisistatyti savo vardu, kai rasau. Jeigu yra klausimu, priekaistu, pasiulymu ju maloniai laukiu savo Fb, el-pastu arba atviruose savivaldybes tarybos posedziuose. Skaniu pietu.

 5. skaitydamas savivaldybių reitingus, atsistok nuo galvos ant kojų, ir tuomet pamatysi, kad Kazlų Rūdos savivaldybė visai ne dugne, o priešingai – labai aukštose pozicijose.

 6. Manau, kad Varaška čia linksniuojamas todėl, kad nebijo turėti savo nuomonės. Galima jo nemėgti, bet nuneigti jo kai kuriuos gebėjimus būtų juokinga.
  Skaitau ir matau, kaip komentaruose kertasi tie, kurie jo tiesiog nepakenčia, ir tie, kurie į Varašką įtikėję. Tiesa, kaip visada – kažkur per vidurį.
  Bet tai, kad jis ryžosi skirti savo laiką savivaldybės taryboje – visai neblogas dalykas. Tai verčia apkerpėjusius mūsų kaimo politikus pasitempti.
  Ar tik man pasirodė, ar paskutinis Kazlu dieduko komentaras labai jau panašus į pačio Varaskos, pasislėpusio po pseudonimu, mintis?
  Apskritai būtų gerai, jei laikraštis paimtų interviu iš Varaškos, manau būtų įdomu paskaityti jo požiūrį į tai kas čia vyksta. Sprendžiant iš komentarų gausos, jo minčių su baime lauktų visi mūsų kaimo politikai.

  • Yra Kazlų Rūdoje toks šmaikštuolis – Liudas Bielskus. Daug metų po humoreskomis pasirašinėdavo pamiškės dieduku. Tai gal Kazlų diedukas iš to paties genealoginio medžio? 🙂 Gal čia viena iš pamiškės dieduko atžalų? Tikriausiai Kazlų diedukas įsitaisęs gerb. Manto patarėju ir asmens garbės sargybiniu. Joks paprastas diedukas tikrai negali žinoti tiek buvusio parlamentaro ir dabartinio tarybos nario nuopelnų :).
   Ir dar: M. Varaška Kazlų Rūdos politikoje dar tik metai, o kiek nuomonių apie jį: ir blogų, ir gerų. Kazlų dieduko 10 punktą: ,, Dar neteko girdėti, jog šis žmogus būtų kaltintas kyšininkavimu, neskaidria veikla, pasipelnijimu. To nepasakyčiau apie kitus šios savivaldybės vadovus.“ galėčiau pakomentuoti savaip. Kai gerb. Mantas Kazlų Rūdos politiku pabus daugiau kaip 15 metų, tiek kiek dauguma savivaldybės politikierių, tada ir aptarsime jo skaidrumą. Kaltinti viskuo galima visus. Bet reikia įrodymų. Kazlų Rūdos politikai jokioje žiniasklaidoje neeskaluojami kaip kyšininkai, korumpuoti ar užsiiminėjantys kažkokia neskaidria veikla. Nėra bylų, nėra kaltintojų – nėra ir kaltų. Viskas pamiškės diedukų ir Kazlų bobučių pletkų lygyje. Laukime diskusijų tęsinio 🙂

 7. Straipsnis apie biudžetą o komentarai apie Varašką. Na gerai, jei ne į temą tai ne į temą. Tiek pagiežos prirašyta. Skaldantis, teoretikas, perbėgėlis, parsidavėlis, klastūnas. Nusikaltėlis tiesiog. Bet kažkam tiesiog labai norisi apspjaudyti tą, kuris mūsų krašte buvo ir yra stipriausias politikas. Priminsiu šį tą, ką rasite ir google viešai.
  1. pirmas pradėjo kelti (ir sėkmingai spręsti) Litesko neteisėtų sutarčių klausimą. Niekada šiuo nekeitė nuomonės, niekada nepardavė kazlūrųdiečių, skirtingai nei kiti politikai.
  2. sugebėjo užtikrinti, jog savivaldybė gaus LVPA likusias lėšas ir 1,7 mln. Eur neguls ant vietos gyventojų pečių;
  3. kartu su J.Kazla po pusės metų darbo sugebėjo pirmą kartą per 5 metus pateikti šildymo kainą, kurioje pirmą kartą nustatytos savivaldybei grąžintinos didelės investicijos (~300.000 Eur per metus).
  4. Iš Oleko KAM pasitraukė gavęs verslo pripažinimą ir pasiūlymą vadovauti įmonių grupei. Dirbdamas atliekų verslo srityje sukūrė ~5000 pavojingų atliekų surinkimo vietų sistemą. Keliolika jų yra ir Kazlų Rūdoje.
  5. Gavo lėšas KR gimnazijos tvarkymo pabaigimui ir jos stadiono sutvarkymui.
  6. Kazlų Rūdoje įkūrė Registrų centro padalinį ir sudarė salygas nuolat veikti notarui.
  7. Sukūrė ir palaikė Jaunąją Sūduvą, kuri ne vienerius metus skatino krašto sporto/kultūros gyvenimą.
  8. Įsteigė ne vieną daugiabučio namo bendriją, konkrečiai Kazlų Rūdoje – padėjo name sukurti ir įgyvendinti savarankiško šildymo sistemą.
  9. Taip, siekė būtų tarpininku tarp IKEA ir angliškai nemokančių savivaldybės vadovų, tačiau atsisakė tai daryti, kai savivaldybės administracijoje buvo suklastotas jo parašas ant rašto IKEA.
  10. Dar neteko girdėti, jog šis žmogus būtų kaltintas kyšininkavimu, neskaidria veikla, pasipelnijimu. To nepasakyčiau apie kitus šios savivaldybės vadovus.
  11. Taip Seime pakeitė kelias frakcijas kadangi buvo išrinktas kaip nepriklausomas politikas, ieškantis paramos savo siūlymams. Jaunosios Sūduvos pagrindui pasirinkus LSDP narystę, prisijungė prie jos. Nuoseklus ir dalykiškas sprendimas.

  P.S. kiek čia begirtume ar bekeiktume Varašką, savivaldybės biudžetas ar daugiabučių namų būklė nepasikeis. Turite gerų pasiūlymų, žinote kaip šią savivaldybę bent priartinti prie šalies vidurkio, pakeliant iš dugno – pirmyn į rinkimus ir valdžią.

  • kiek pamenu, Jaunoji Sūduva pradėjo veiklą apie 2006-2007 metus. Gaunasi, kad išdėliota veiklos ataskaita už 10 metų. Tai tie 9 punktai, iš kurių pora: „pradėjo kelti“ , „siekė būtų tarpininku“ ir pan. , sakykim atvirai, skystokas gerų darbų sąrašas per tokį laikotarpį. O apie tą „Nuoseklų ir dalykišką sprendimą“ kažkaip nejauku ir kalbėti, nes dar gera pusė Kazlų Rūdos pamena, kaip Varaška prieš rinkimus būdamas Valinsko dešinėje, oponavo Mitrulevičiui ir deklaravo, kad su socdemais „niekada“

 8. Mantas dirba sveikatos ministerijoje . Dirba ;liaudies sargyboje; ,kad į buvusį sveikatos ministrės kabinėtą nieks nepatektų.

 9. Kažkada renkant Seimą labai tikėjau M. Varaška ir atidaviau savo balsą. Domėjausi kaip jam sekasi. Bet antrą kartą tikrai nebalsuočiau. Tiesiog pritrenkė savo nepastovumu. Darbą Seime pradėjo Valinsko tautos prisikėlimo frakcijoje. Sekanti – L. Diniaus: vienos Lietuvos. Dar buvo Seimo mišrios grupės nariu. Dar viena : Vagnoriaus Krikščionių partijos. Tą metęs keliauja pas Kubilių į Tėvynės sąjungos LKD frakciją. 2012 pavasarį meta ir tą. Šiandien – socialdemokratas. Įdomūs ideologiniai posūkiai: nuo klasikinių dešiniųjų iki klasikinių kairiųjų. Neįtikėtina ideologija- jei ji aplamai turima…
  Seime trenkęs durimis pabėga ir L. Karaliaus ir A. Sacharuko apkaltos komisijos. Sukonfliktavęs sustabdo narystę Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje. Vos keturis mėnesius padirbęs J. Oleko patarėju, jį palieka. Vietos intrigoms Vilniuje tampa per maža.
  Dar įdomesnės istorijos vyksta Kazlų Rūdoje. Prisižada buvusiam merui Valdui Merkevičiui ale padėti sutvarkyti Bizoną dėl taršos. Meras surašė raštus, kiek žinia viską suderino su Varaška, išsiuntė raštą švedams. Kai tie ėmė aiškintis kas čia vyksta su ta tarša – išsižadėjo rašto ir dar Merkevičių apkaltino parašo klastote. Dėl to šis buvo atstatydintas iš merų.
  Akivaizdu, kad kur jis pasisuka – ten pykčiai, intrigos, žmonių skaldymas ir visokios nesąmonės. Ir dar kažkas rašo, kad toks žmogus gali suvienyti politikus. Vėl skaitom spaudoje, tai jis bylinėjasi dėl atliekų tvarkymo reikalų, tai futbolo klubas jam kliūva.
  Toks žmogus gali dirbti tik analitinį darbą ir uždaroje mažoje erdvėje, kur nebūtų konkurentų ir jis pats sau atrodytų genijus.
  Būtų įdomu sužinoti, be tarybos nario, kokios jo šiuo metu tiesioginės pareigos ir ką jis dirba? Gal ir reikia Kazlų Rūdai naujų vėjų, bet tik ne tokių.

 10. Visi Mantas Varaška pasakė taip ir taip , ant V. Kazlo, bet vis tiek balsavo už biudžetą, tai eilinis pasidemonstravimas, kad jis kitoks ir eilinį kartą norėjo pasireklamuoti.

 11. opozicijai biudžetas blogas kaip visada, valdantiems socialdemokratams irgi blogas. Tai kam jis geras ir kodėl toks patvirtintas?

 12. Laikas Mantai sugrįžti į Kazlų Rūdą. Jaunas, gerai žino įstatymus, pozityviai mąsto. Tik toks savivaldos atstovas sugebės apjungti visas politines jėgas bendram darbui, ,,Laikas jauniems“ įgyvendinti duotus pažadus.

  • Kad žino įstatymus – pritariu. Jei neklystu – jis teisę baigęs. Bet kad suvienys politikus – netikiu. Kiek girdėti, jis konfliktuoja tiek su savais partiečiais, tiek su svetimais. Tikriausiai sudėtingas, nes kai buvo Seime per 4 metų kadenciją gal 5 frakcijas pakeitė. Jei žmogus pritampa frakcijoje, tikriausiai nekeičia jos tiek kartų. Kažkas su juo pačiu ne taip, gal konfliktinis, nemoka nusileisti, nepripažįsta kitokios nuomonės. Žinios dar ne viskas politikui. Svarbu ir žmogiškasis faktorius.

  • Mantas teoretikas, ne praktikas, ir tikra tiesa-kur nueina, su kuo eina-su visais konfliktuoja, jis pats sau yra problema….

  • Man tai jis aplamai kažkoks neaiškus.

 13. Paskaičius truputį juokinga. Kad Varaška taip kalba, nieko keisto – savivaldybės Tarybos darbe jis pirmą kadenciją. Padirbus Seime tikriausiai kai kas atrodo kitaip. Bet kad pretenzijas reiškia Vaišnora su Klimu – juokinga. Abu nuo savivaldybės įkūrimo joje sėdi. Vaišnora ir meru buvęs, ir taryboje pastoviai. Klimas ilgai buvo kontrolierius, tarybos sekretorius, tarybos narys. Abu ne kartą buvo valdančiojoje daugumoje. O kas tada buvo kitaip? Patys tą biudžetą darė tokiu pačiu principu. Nieko ne kitaip. Visada kam nors trūkdavo pinigų. Metų metais tą patį skaitom. Visada trūksta lėšų, visada pilna nepatenkintų, visų nuomonės dėl jų skirstymo skirtingos. Pozicija , kieno ji bebūtų , visada biudžetą ruošia pagal savo viziją ir už jį balsuoja. Opozicija amžinai kritikuoja. Tokios kvailos tradicijos ne tik mūsų, bet visose savivaldybėse ir Seime. Kubiliaus vyriausybės laiku visus biudžetus kritikavo socdemai. Butkevičiaus visus biudžetus į šuns dienas deda Kubilius. Nieko naujo. Žmonės dėl to jau net galvos nesuka.

 14. kol nepasikeis senbuviai is savivaldybes tol nieko gero ir nebus,jauciasi kaip savo darze,zeria kur jiem nauda yra,apgailetina,kaip kelmai iauge jie ten,su pasenusiu poziuriu,ir mastymu

  • savivald.. biudzetas nera koks islaptintas – galite paziureti ju internetineje svetaineje, – juk kompu mokate naudotis kaip suprantu.

Jūsų komentaras

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

KAZLURUDA.INFO – naujienos, įvykiai ir aktualijos © 2021 Visos teisės saugomos

WEB sprendimas: BEON

TVS: WordPress